top of page

Kontakt

Andrzej Jujka (+48) 511 571 334

Karol Sojecki (+48) 507 380 661

  • Facebook
  • Instagram

TECH4EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zarejestrowana przez:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000871816

NIP: 1133024023
REGON: 387668005

Kapitał Zakładowy: 5.000 PLN

ul. Manteuffla 9/58
03-988 Warszawa 

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page